SMP

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah?

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah …. 

A. Jenis kedua muatan
B. Jarak kedua muatan
C. Arah kedua muatan
D. Bentuk kedua muatan

Pembahasan

Hukum Coulomb berbunyi ” Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut”.

Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Coulomb adalah jarak kedua muatan.
Jawaban yang tepat adalah B.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button